Modlitba proti strachu.

Lámem moc slov zastrašovania a manipulácie, ktoré boli nad mojim životom vyrieknuté mnou alebo niekým iným. Strhávam zo svojho života putá strachu z ľudí. Poddávam sa Bohu a vy, nečistí duchovia temnoty, staviam sa vám na odpor. Vo svojom živote vám nedám žiadne miesto, preto odíďte v mene Pána Ježiša Krista. Amen.