Nebuďme otrokmi a zbavme sa všetkých závislosti!

Úzke spojenie s Nebeským Otcom,  život podľa Božích prikázaní, sviatostný život s Kristom ( "ja som cesta i pravda i život"), teda život usmerňovaný Duchom Svätým, z nás robí skutočne slobodných ľudí, žijúcich štastne a spokojne.
Naopak hriech, ktorý nám nahovára v svojich pokušeniach diabol, osobitne ťažký a smrteľný hriech, nás zotročuje, oberá nás o slobodu, stávame sa otrokmi tzv. zákona hriechu, s naozaj vážnymi negatívnymi dôsledkami pre našu dušu ale aj telo...
Preto čo najskôr sa obráťme po každom páde, previneniu, spáchaniu hriechu, ku Bohu (čo najskôr sa cez sv. spoveď choďme zmieriť s Bohom, ktorý nám s láskou odpúšťa), snažme urobiť čo môžeme, aby sme postupne po krôčikoch sa stávali lepšími ľuďmi, odovzdajme sa Ježišovi, ktorý nás uzdraví, pomôže nám, bude vždy stáť pri nás, ochráni nás proti Zlému a dá nám všetko, čo tak nutne potrebuje nielen naše telo, ale aj duša, ktorá po tých pádoch do hriechu sa vždy zraňuje a spôsobuje nám bolesť (cez výčitky svedomia, zlé pocity, nálady, úzkosti, hnev a zlobu, závisť a pod.). 
Nenechajme sa zlákať "ponukou" diabla, vyberajme si len to, čo je pre nás naozaj užitočné, čo nám prospeje a nie uškodí. Ak sme prepadli týmto zlozvykom, bez meškania a odkladu sa snažme ich zbaviť, poprosme Pána Ježiša, Pannu Máriu, nášho dobrého a milostrdného Boha o pomoc pri odvykaní, modlime sa, prijmajme čo najčastejšie echaristiu, žime v súlade s Bohom a určite sa ich zbavíme. Len túžba byť dobrým a silná a vytrvalá viera v Boha je najlepším prostriedkom na vyriešenie týchto problémov. Ale samozrajme aj s liečbou odborných lekárov, ak je závislosť vo veľmi pokročilom štádiu, ktoré už vyžaduje aj lekársky dohľad. Boh aj cez lekárov, blízkych a ochotných ľudí, mení život postihnutým na ich záchranu...tela i duše. 
Táto stránka bude poukazovať na to, čo nás zotročuje, aj keď ide o veľmi rozšírené a v našej dobe "moderné" (súčasným trendom diktované) veci. Ktoré sú to? Čomu sa máme vyhýbať, resp. z čoho liečiť a celkom zbaviť?
 
 
 
 
 
Závislosti dnešnej doby:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mágia a ezoterika  - v žiadnom prípade!!!
 
 
 
Peniaze - ako závislosť:
 
 
 
 
Pýcha - príčina každého hriechu:
 
 
 
 
 
Fajčenie, alkohol, gamblerstvo a drogy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škodlivosť pornografie a masturbácie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 hlavných hriechov:
 
 
 
 
 
 
 
A na záver: 
Zbavte sa úplne každej závislosti! Len tak začnete byť naozaj slobodný človek a nájdete pohodu, pokoj a trvalé šťastie. 
Poproste Pána Ježiša, ktorý Vám pomôže ( pozri bližšie napr. liečbu depresie a úzkosti: katolik5.webnode.sk/ako-liecit-depresiu-a-uzkost/
 
l