Kázne -homílie kňazov:

 
 
 
Top kázeň:
 
 
homília p.farára Mariána Kuffu - Chcete vidieť farizeja?
 
 
homília Mons.Cyrila Vasila zo sv. omše zo Šaštína:
 
 
 
 
 
 
 

Kázne na TV Lux - sv. omše v kaplnke TV:

www.tvlux.sk/archiv/play/8433

 

Z kázni sme vybrali:

 

-  Pondelok v dvanástom týždni obdobia cez rok, káže don Jozef Luscoň SDB.

 
Streda v 28. týždni obdobia cez rok, káže dp. Marián Šuráb.
 
 
 
-Svätých anjelov strážcov, káže Mons. Jozef Haľko.
 
 
-Svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, káže dp. Daniel Dian.
 
 
- Pondelok v 26. týždni obdobia cez rok, káže dp. Jozef Luscoň SDB.
 
-Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, káže Mons. Jozef Haľko.

 

-Streda v 20. týždni obdobia cez rok, káže dp. Jozef Luscoň SDB.

www.tvlux.sk/archiv/play/8155

 

 

 

 

......na stránke sa ešte pracuje....................

 

dp.Marián Kuffa (kňaz zo Žakoviec pri Poprade):
 
 
- O Božích prikázaniach (zvukový záznam):
 
- Cesta pýchy a cesta pokory (zvukový záznam):
 
- V Humennom 1,2 (kázeň):
 
- kázeň (23.1.2013)
 
 
 
Homílie- Farnosť Povýšenia Sv. Kríža Jelenec: