Modlitba keď mi je ťažko:

 

Modlitba: "Boh vidí všetko":

... keď Ti bude ťažko...

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už z ďaleka vnímaš moje myšlienky: či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.

Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojím Duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.

Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“ pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.

Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn v piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. Skúmaj ma, Bože a poznaj moje srcde; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.

Pane, osloboď ma odo mňa:

 

Pane, počuješ ma?

Nevýslovne trpím. Som zajatcom seba samého, nepočujem nič iné, len svoj vlastný hlas, nevidím nič iné, len sám seba a po mne zostáva iba utrpenie.

 

Pane, počuješ ma?

Osloboď ma od môjho tela; neprestajne za niečím pachtí, a všetko, čoho sa dotkne svojimi nesčíselnými veľkými očami, tisíckami svojich vystretých rúk, je len na to, aby sa toho zmocnilo a pokúsilo sa uspokojiť svoj nenásytný hlad.

 

Pane, počuješ ma?

Osloboď ma od môjho srdca; je preplnené láskou, ale pokým ako blázon si myslím, že milujem, tuším už plný hnevu, že je to ustavične moje vlastné ja, ktoré mám rád prostredníctvom iných.

 

Pane, počuješ ma?

Osloboď ma od môjho ducha; je úplne zaujatý sám sebou, svojimi myšlienkami, svojimi vedomosťami; nie je schopný viesť dialóg, lebo počúva výlučne svoje vlastné slová.

Som sám a nudím sa, sám sebe som sa znechutil.

Hrozím sa sám pred sebou, sám som si protivný. Odvtedy, ako sa sťahujem do svojej špinavej ulity ako do horúčkou rozpálenej postele, z ktorej by som chcel utiecť.

Všetko sa mi javí vulgárne, ohavné, a svetla zbavené, a to práve preto, že vždy všetko som schopný vidieť len cez seba samého.

Som už tak ďaleko, že nenávidím ľudí a celý svet, ... iba zo vzdoru, pretože ich neviem mať rád.

Chcel by som odísť, chcel by som ísť do iného kraja, chcel by som zutekať. Viem, že radosť jestvuje, videl som tváre, z ktorých žiarila. Viem, že svetlo svieti, videl som pohľady, ktoré rozjasnilo.

Ale, Pane, nemôžem odísť, milujem a nenávidím zároveň svoje väzenie; pretože väzením som si ja sám a mám rád iba sám seba; Mám rád sám seba, Pane, a hnusím sa sám sebe.

Pane, ja už viac nenájdem cestu späť. Vlečiem sa a tápam v temnote ako slepec, Narážam na svoje vlastné steny, na svoje vlastné hranice, Doráňam sa, Je mi zle, Je mi tak zle a nikto o tom nevie, preto sa nikto pri mne nezastaví. Som celkom sám.

 

Pane, počuješ ma? Pane, pomôž mi nájsť cestu k sebe, vezmi ma za ruku! Otvor, ukáž mi cestu, cestu radosti a svetla.

... Ale ... Ale, Pane, počuješ ma teda?

Dieťa, počul som ťa. Je mi ťa ľúto. Už dávno vidím tvoje zatvorené okenice: veď ich otvor, moje svetlo ťa osvieti. Už dávno stojím pred tvojimi zatvorenými dverami: veď ich len otvor, nájdeš ma na ich prahu. Čakám ťa, i ostatní ťa čakajú, ale musíš otvoriť, musíš sa oslobodiť sám pred sebou. Prečo chceš zostať zajatcom sám seba? Si voľný. Ja som nezavrel tvoje dvere, a nie som to ja, ktorý ich môže otvoriť, ... Pretože ty sám ich držíš zvnútra pevne uzavreté.

 

 

 

Pane, pomôž mi 
(Mt 15,25)

 

Dobrý Ježišu,
keď prichádzam k Tebe v dnešný deň, prosím Ťa o milosť Tvojho Ducha, aby som sa mohol modliť s vierou vnímavou na Tvoju prítomnosť v Eucharistii, aby som sa mohol modliť tak, aby ma modlitba menila a utvárala vo mne človeka, akého chceš mať zo mňa Ty.
Naplň ma, prosím, svojím Duchom modlitby, aby rástla moja viera a láska k Tebe, aby ma vždy a všade viedlo Tvoje svetlo, Tvoja múdrosť, aby ma sprevádzal Tvoj pokoj, aby som bol schopný hľadieť Tvojimi očami, milovať Tvojou láskou, vnímať Tvojím srdcom, hovoríť Tvojím slovom, trpieť Tvojím krížom, plniť Tvoje poslanie, zostávať v Tvojej láske.
Dobrý Ježišu, chcem sa dnes modliť slovom a postojom matky z evanjelia, ktorá prichádza k Tebe s bolesťou v srdci, lebo jej dcéru trápi zlý duch, a s veľkou vierou a prosbou milujúceho človeka, akou je táto matka.
Vyhľadala Ťa s utrápeným srdcom, vyhľadala Ťa matka bezmocná a bezradná voči stavu života svojho dieťaťa. Vyhľadala Ťa matka, ktorej viera a pokora sa ukáže v celej svojej veľkosti a pravdivosti na pozadí odmietnutia, nevšímavosti a tvrdosti, s akými sa stretá v Tvojom postoji k nej.

Dobrý Ježišu,
kedy Ťa vyhľadávam ja? Je to tiež vo chvíľach vlastnej bezmocnosti, alebo vo chvíľach bezmocnosti druhých?
Priznávam sa, že sa mi srdce zviera oveľa viac biedou druhých ako svojou vlastnou. Urobil si mi srdce vnímavejšie na biedu a ťažkosti srdca druhých ako na svoju vlastnú. Alebo by som radšej chcel povedať, že ma učiš vnímať bolesť druhých ako bolesť svoju.
Sú chvíle, keď je to tak, a sú chvíle, keď ma vlastná bolesť, vlastné utrpenie celkom zachváti, takže som schopný nevnímať utrpenie druhých ako svoje.
Preto Ťa prosím:
Ježišu, pomôž mi, keď sa cítim sám bezradný, bezmocný voči sebe, voči druhým, voči Tebe.
Ježišu, pomôž mi, keď neviem, ako pomôcť druhým ani sebe samému.
Ježišu, pomôž mi, keď stretám ľudí, čo sa utápajú v bezmocnosti, do ktorej ich stavia alkohol, choroba, utrpenie, sebectvo, drogy, závislosť na peniazoch, neresť, moc, podvody, zlé vzťahy.
Ježišu, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje beznádej.
Ježišu, pomôž mi, keď sa dostávam na pokraj svojich síl.
Ježišu, pomôž mi, keď cítim, ako sa ma zmocňuje myslenie a duch tohto sveta.
Ježišu, pomôž mi, keď strácam vnímavosť a zmysel pre Božie veci.
Ježišu, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje pokušenie a ja opätovne zlyhávam.
Ježišu, pomôž mi, keď na Teba zabúdam a všetko chcem riešiť svojimi vlastnými silami.
Ježišu, pomôž mi, keď som príliš zranený postojmi a správaním druhých a cítim sa slabý niečo na to povedať.
Ježišu, pomôž mi, keď sa nechávam unášať svojimi urazenými citmi a zraneniami druhých.
Ježišu, pomôž mi, keď sa stretám s nepochopením, s ponižovaním, odporom, posmechom.
Ježišu, pomôž mi, keď sa dostávam do krážov sebaklamu.
Ježišu, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje strach.
Ježišu, pomôž mi, aby som prichádzal k Tebe vo všetkých situáciách svojho života.
Ježišu, pomôž mi, aby som sa nenechal odradiť ťažkosťami.
Ježišu, pomôž mi, aby som Ti vedel veriť a dôverovať, aj keď sa stretám s odmietnutím z Tvojej strany.
Ježišu, pomôž mi, aby som Ti neprestal veriť, aj keď mi neodpovedáš, aj keď zostávaš ticho na moje prosby.
Ježišu, pomôž mi, aby som bol pokorný.
Ježišu, pomôž mi, aby som vedel veriť v nádeji proti všetkej beznádeji.
Ježišu, pomôž mi, aby som Ťa neprestával prosiť, aj keď sa zdá, že je všetko zbytočné.
Ježišu, pomôž mi, aby som v pokore prijímal i to, čo sa mi protiví a s čím nedokážem súhlasiť.

 

Prosba za milosť dobrého života

(Podľa svätého Tomáša Akvinského)

Milosrdný Bože, daj, aby som si z celého srdca žiadal to, čo je milé tebe, aby som to rozumne hľadal, opravdivo poznal a dokonale plnil na chválu a slávu tvojho mena.

Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní. Udeľ mi milosť, aby som poznal a aj vykonával to, čo odo mňa žiadaš. Daj mi skončiť všetko tak, ako je to potrebné a užitočné pre moju dušu.

Pane, Bože môj, daj, aby som sa primerane správal v radostiach i trápeniach. Aby som pri úspechoch nespyšnel, pri ťažkostiach neupadol do malomyseľnosti. Daj, aby ma nič netešilo, len to, čo by ma mohlo užšie spojiť s tebou, a nič ma nezarmútilo, len to, čo by ma mohlo od teba odlúčiť. Daj, aby som netúžil nikomu sa zapáčiť a nebál sa nikomu zneľúbiť, iba tebe.

Pane, nech si nezakladám na pominuteľnosti, lež nech túžim po tom, čo je večné. Nech mi je nudná každá radosť, ktorá by bola bez teba, a nech si nežiadam nič, čo je mimo teba. Pane, nech mi je slasťou moja práca, ktorá je pre teba, a nech mi je na ťarchu každá záhaľka, ktorá je bez teba.

Bože môj, udeľ mi, aby som denne pozdvihoval svoje srdce k tebe, a túžiac po polepšení ľutoval svoje priestupky.

Pane, Bože môj, urob ma poslušným bez reptania, chudobným bez malomyseľnosti, čistým bez poškvrny, trpezlivým bez šomrania, pokorným bez pokrytectva, veselým bez ľahkomyseľnosti, vážnym bez mrzutosti, pracovitým bez povrchnosti, bohabojným bez zúfalosti, pravdovravným bez zveličovania, dobročiniacim bez domýšľavosti. Daj, aby som blížneho napomínal s láskou a bez vypínavosti a bol mu na pomoci slovom a príkladom bez pretvárky.

Pane Bože, daj mi srdce bedlivé, aby ma od teba neodvrátili zvedavé myšlienky. Daj mi srdce šľachetné, aby ma nestrhli nízke city.

Daj mi srdce pravdivé, aby ma nezviedli nepravé úmysly. Daj mi srdce stále, aby ma nezlomilo žiadne trápenie. Daj mi srdce zbožné, aby ma nezachvátila žiadna hriešna náklonnosť.

Osvieť, Pane, môj rozum, aby som ťa poznal. Daj mi horlivosť, aby som ťa hľadal. Daj mi múdrosť, aby som ťa našiel. Daj mi život, ktorý by sa ti páčil. Daj mi vytrvalosť, aby som ťa s nádejou očakával. Daj mi dôveru v teba, aby som sa ťa vždy pridŕžal. Daj, aby som tresty za hriechy trpezlivo znášal, tvoje dobrodenia a milosti verne používal, a tak raz vošiel do večnej radosti. Amen.