Čo nato Svätá cirkev?

(Problematika - stanovisko Rímsko-katolíckej cirkvi, zaraďované od aktuálnejšieho materiálu až do minulosti):
 
 
- Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie 
 
 
-Text dohody o svätom krste
 
 
 
Stanovisko k problému klonovania človeka
 
 
 
Apoštolská exhortácia pápeža Františka o ohlasovaní evajelia v súčasnom svete (Evangelii gaudium)
 
 
 
 
Dokumenty vatikánskych úradov:
 
O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených
 
 
Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby
 
 
Normy ohľadne postupu pri posudzovaní predpokladaných videní a zjavení
 
 
Nóta Kongregácie pre náuku viery o znehodnocovaní sexuality
 
 
Vysvetlenie Kongregácie pre náuku viery ohľadom umelého potratu
 
 
Úpravy noriem  o najťažších deliktoch (De delictis gravioribus)
 
 
 
Úvod k základným procedúram Kongregácie pre náuku viery
 pre prípady obvinení zo sexuálneho zneužívania
 
 
Dignitas personae – Dôstojnosť osoby
 
 
Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie
 
 
ODPOVEDE NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA NIEKTORÝCH ASPEKTOV UČENIA O CIRKVI
 

 

Deklarácia o slobodomurárskych združeniach

 
 
 
Deklarácia o kánonickej disciplíne, ktorá pod trestom exkomunikácie zakazuje hlásiť sa do zoznamu slobodomurárskej sekty a do iných združení tohto druhu
 
 
 

Nezlučiteľnosť kresťanskej viery a slobodomurárstva

 
 

Upozornenie o spisoch, ktoré napísal P. Anthony de Mello SJ

 
 

Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami