Za obrátenie hriešnika

 
Matka ustavičnej pomoci, ty najlepšie poznáš úžasnú cenu duše. Vieš, že každá duša je vykúpená krvou tvojho Božského Syna. Preto neodmietneš moju prosbu za obrátenie úbohého hriešnika. Matka milosrdenstva, ty vieš o jeho biede, o jeho bezbožnom živote. Nezabúdaj, že si útočisko hriešnikov, že Boh ti dal moc obrátiť aj najzatvrdnutejšieho hriešnika! Moje úpenlivé prosby ostávajú v jeho srdci bez ozveny. Ak ty, dobrotivá Panna, nepomôžeš, bude padať hlbšie a hlbšie do priepasti. Vypros mu účinnú milosť, ktorá ním zatrasie a privedie ho k Bohu. A keby bolo treba, pošli mu aj dajaké súženie, aby vstúpil do seba, zamyslel sa nad sebou a urobil koniec žalostnej ceste bez Boha a proti Bohu. Najláskavejšia Orodovnica, už si obrátila veľa hriešnikov na úpenlivé prosby ich príbuzných a priateľov. Nech ťa pohne aj moja modlitba. Obráť „môjho“ hriešnika! Mária, pomôž! Prosím ťa o to každou žilkou môjho srdca. Matka milosrdenstva, pomôž! Amen.