Pastierske listy biskupov Slovenska

a posolstvá pápeža Františka:
 
 
Aktuálne
 
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva
 
 
Posolstvo Svätého Otca Františka  k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2016
 
 
 
List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva
 
 
 
 
Archív:
 
 

Pastierske listy Konferencie biskupov Slovenska

2015
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (6. 9. 2015)
Pastiersky list k referendu o ochrane rodiny (1. 2. 2015)

2014
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (29. 11. 2014)
Pastiersky list na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1. 1. 2014)

2013
Pastiersky list na Prvú adventú nedeľu (1. 12. 2013)
Pastiersky list k Národnému pochodu za život (1. 9. 2013)

2012
Pastiersky list k Jubilejnému roku Roku sv. Cyrila a Metoda (5. júla 2012)

2011
Pastiersky list biskupov Slovenska k Veľkej noci a k sčítaniu ľudu (24. 4. 2011)

2010
Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu (28. 11. 2010)
Pastiersky list o Katolíckej univerzite v Ružomberku z príležitosti 10. výročia jej vzniku (24. 1. 2010)

2009
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu (29. 11. 2009)
Pastiersky list rodinám (13. mája 2007 - Šiesta veľkonočná nedeľa)
Pastiersky list na 25. marca 2007 (Piata pôstna nedeľa)

2006
Pastiersky list k parlamentným voľbám 2006 (28.5.2006)

2005
2003
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2003
Pastiersky list k k duchovnej príprave na tretiu návštevu Svätého Otca na Slovensku

2002
Pastiersky list o svätení nedele
Pastiersky list k parlamentným voľbám 2002
Sprievodný list k pastierskemu listu o európskej integrácii

2001
Pastiersky list k 25. marcu 2001
Pastiersky list o spoločensko-sociálnej situácii na Slovensku
Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu 2001

2000
Pastiersky list na zakončenie Jubilejného roku 2000
 

1996
Pastiersky list biskupov Slovenska 15. septembra 1996 - Sedembolestnej Panny Márie