Čo je šťastie?

"Muška jenom zlatá"..? veľmi známy výrok z klasickej českej komédie... Ale čo je šťastie v skutočnosti?

Z jedného z mnohých vyjadrení zacitujem z referátu študentky, či žiačky, ako si predstavuje šťastie:

„....Pre každého však šťastie znamená niečo iné. Jedni vidia šťastie v peniazoch, iní v zdraví a iní v priateľstve a láske..... Pre mňa je teraz šťastie to, že mám priateľov, vzdelanie a hlavne skvelých rodičov,,, Pre mňa je šťastie aj synonymum úspechu, Vaše šťastie sa môže meniť rovnako rýchlo ako to moje. Ak patríte k tejto skupine ľudí tak vám radím, aby ste si zapamätali výrok, ktorý povedal filozof Ekuros: „Všetci môžu byť šťastný, len treba šťastie hľadať na správnom mieste.“

A čo hovorí definícia šťastia z filozofického hľadiska? Šťastie je stav mysle človeka, ktorý je podmienený dosiahnutou spokojnosťouláskou, dostatkom, radosťou vzťahovou spolupatričnosťou so spriaznenou osobou, alebo viacerými osobami. Šťastie je cieľom túžob ľudskej rasy.

Ako vidno aj z uvedeného, môžeme skonštatovať tú skutočnosť, že „svetské“ ponímanie šťastia je príjemný, blažený, pocit, avšak  v tomto zmysle je šťastie pomerne nestále, veľmi často „vrtkavé“, častejšie „chvíľkové“,  teda nie stále trvajúce, definitívne....

Sv. Augustín popisuje šťastie, ale aj pokoj, či lásku takto:

„Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“
(Vyznania 1, 1)

Blažený Bože kto ťa miluje, kto v tebe miluje priateľa a nepriateľa pre teba. Lebo len ten nestráca nijakého milého priateľa, kto miluje všetkých v tom, ktorého nemožno stratiť. A ktože je to ak nie náš Boh…“
(Vyznania 4, 9)

„Keď niekto vlastní to čo miluje, zdá sa že si môže povedať šťastný. Ale, šťastný nie je kto vlastní čo miluje, ale kto miluje to čo je hodné byť milované.“
(Komentár k Žalmu 9, 15)

Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.“
(Reč 156 5)

„Miera v milovaní Boha? Je milovať ho bez miery! “
(List 109 2)

„Aký tajomný je človek, Pane, človek ktorému si aj vlasy spočítal, ktorému ani vlas nevypadne bez tvojho vedomia; a predsa skôr možno spočítať ľudské vlasy ako city a hnutia ľudského srdca.
(Vyznania 4, 4)

Sv. Faustína hovorí:

Mojou najväčšou túžbou je, aby duše spoznali, že Ty si ich večným šťastím, aby uverili v Tvoju dobrotu a oslavovali Tvoje nekonečné milosrdenstvo.”

"Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu."

”Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.”

Sv. František Saleský:

„Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca."

Sv. Ignác z Loyoly:

„Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.”

Bl.Matka Tereza:

"Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave."

Sv. Tomáš Akvinský:

„Vierou vopred vychutnávame poznanie, ktoré nás urobí blaženými v budúcom živote."

Sv. Terezka z Lisieux:

”Môj jediný pokoj, moje jediné šťastie, moja jediná láska si ty, Pane môj.”

”Ježišu, viem, že za lásku sa platí iba láskou. Preto som hľadala a našla prostriedok na uľahčenie svojho srdca tým, že som na tvoju lásku odpovedala láskou.”