Modlitby ku Panne Márii

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.Viac tu: https://spolukbohu.webnode.sk/modlitby/pod-tvoju-ochranu/
 

Modlitba k preblahoslavenej Panne Márii  ( Pri útokoch diabla).

 

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, kráľovná anjelov, vypočuj našu modlitbu a svojimi rukami ju polož pred trón tvojho Syna Ježiša.

Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojovať spolu s ním proti pekelným mocnostiam a pýche satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia obdaril nepoškvrnenosťou a naplnil svojou milosťou. Ako Matka Cirkvi a Matka naša nám preto môžeš pomáhať na ceste k tvojmu Synovi Ježišovi.

Prosíme ťa, Panna Mária, aby nám Boh na tvoj príhovor poslal svojich anjelov, aby vyhnali spomedzi nás všetkých zlých duchov, ktorí nás chcú oklamať. Otvor naše uši, aby sme počuli hlas Michala archanjela v nebi: Kto je ako Boh?

Pomáhaj nám, aby sme sa podľa tvojho vzoru stávali pokornejšími pred Bohom i pred ľudmi. Pomáhaj nám rozhodnejšie bojovať proti duchom nečistoty a vzbury. Roznecuj náš smäd po modlitbe. Pomáhaj nám často prijímať sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Pomáhaj nám milovať každého človeka, odpúšťať každému a s každým nažívať v pokoji.

Božia Matka, utiekame sa pod plášť tvojho milosrdenstva a veríme, že budeme chránení pred diablovými hrozbami.

Panna Mária, chráň v nás lásku k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia.

Buď s nami v poslednej chvíli nášho života, chráň nás pred pokušeniami, pochybnosťami, strachom a vzburou, ktorými na nás bude útočiť diabol v poslednej chvíli nášho života.

Pomôž nám, aby sme po pozemskom živote, prežitom v spojení s Otcom, Synom a Svätým Duchom, spolu s tebou prežívali večnú slávu, kde sa definitívne zavŕši víťazstvo nad diablom. Amen.

 

          

Zdravas, Kráľovná,...

 

 

Litánie k Sedembolestnej Panne Márii

 

Pane, zmiluj sa nad nami

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Matka trúchlivá

Matka plná úzkosti,

Matka naplnená bolesťami,

Matka prebodnutá mečmi,

Matka bolesti, znášajúca kríže,

Matka zbavená svojho Syna,

Matka znášajúca utrpenie všetkých,

Posila slabých,

Pomocnica opustených,

Štít nešťastných,

Vyslobodenie utlačovaných,

Kotva dôvery,

Utíšenie búrok,

Prístav topiacich sa,

Hrôza prenasledujúcich,

Bohatstvo veriacich,

Svetlo prorokov,

Podpora apoštolov,

Koruna mučeníkov,

Útecha vyznávačov,

Perla panien,

Ochrana vdov,

Liek chorých,

Nádej umierajúcich,

Občerstvenie duší trpiacich v očistci,

Radosť všetkých svätých,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Modlime sa:

 

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.

 

 

 

Modlitba k Panne Márii I.

 

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi... Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja" (Den. 79).

***

„Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom" (Den. 315).

***

„Ó, sladká Panna Mária,

Ty si môjho života vzorom,

Ty si pre mňa zornička žiarivá,

v Tebe celá toniem s úžasom.

Ó, Matka, nepoškvrnená Panna,

v Tebe sa odráža Boží lúč.

Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,

Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom" (Den. 1323).

 

 

 

Modlitba k Panne Márii II.

Najsvätejšia a nepoškvrnená Panna, moja milostivá matka, Mária, k Tebe sa utiekam ja, biedny človek, ako k matke svojho Pána, ku kráľovnej sveta, k mojej orodovnici, k nádeji a ochrane hriešnikov. K Tebe sa obraciam, mocná Pani, a ďakujem Ti za premnohé dobrodenia, ktoré si mi preukázala, najmä za to, že si ma chránila od večného zatratenia, ktoré som si už toľko ráz zaslúžil(a).

Milujem Ťa, Kráľovná, lásky najhodnejšia, a sľubujem, že Ti budem verne slúžiť a urobím všetko, aby Ťa aj iní milovali. V Teba vkladám všetku svoju nádej a dúfam, že na Tvoj príhovor dosiahnem spásu. Matka milosrdenstva, príjmi ma za svojho(u) služobníka(u) a prikry ma plášťom svojej ochrany! Keďže Tvoj príhovor je taký mocný u Boha, vypros mi milosť v pokušeniach a dostatok sily, aby som až do smrti premáhal(a) všetky útoky Zlého. Vyprosujem si u Teba pravú lásku k Pánu Ježišovi a dúfam, že sa dožijem šťastnej hodiny smrti.

Ty moja matka, pre Tvoju lásku k Bohu Ťa prosím, pomáhaj mi až do poslednej hodiny môjho života. Neopúšťaj ma, kým ma neuzrieš blahoslaveného(ú) v nebi, kde uvidím svojho Boha, ktorému budem ďakovať a velebiť Jeho milosrdenstvo na veky vekov.

Amen.

 

 

 

Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, dôverujeme v tvoje mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej Medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novénou prosíme...

 

Panna Mária Zázračnej Medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť...

 

Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu Božskému Synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju.

 

Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nalipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.

 

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený(á) k tebe Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja, úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Často opakuj povzdych:

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú.

 

 

 

Modlitba ruženca Sedembolestnej

a) Ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke.

b) Ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke.

c) Ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke.

 

7x7 Zdravas´, Mária..., tajomstvá:

 

1. Ktorého utrpenie ti bolo zvestované Simeonom.

2. S ktorým si utekala do Egypta.

3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.

4. S ktorým si sa stretla na krížovej ceste.

5. Ktorého si videla umierať na kríži.

6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.

7. Ktorého si s bolesťou položila do hrobu.

 

Dodatok:

 3x Zdravas´, Mária..., Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...

 

 

Modlime sa:

Prosíme ťa, božský Spasiteľu, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý prorok Simeon. Amen.

 

 

Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva

(má 3 desiatky)

Na začiatok:

Zdravas’ Kráľovná , Matka Milosrdenstva, život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’! K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

 

Na veľkých zrnkách (1 x):

Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.

 

 

Na malých zrnkách (10 x):

Mária, Matka Milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.

Na záver:

Najmilosrdnejšia Matka, Ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, povzbudené Tvojou dobrotou, s dôverou obraciame na Teba. Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým sprav svojím silným príhovorom, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k Tebe a v srdci nosili obraz Srdca Tvojho Syna. Nech nás to Srdce chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.

 

 

 

 

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke a pripomíname si chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si  prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

 

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ.

 

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli Nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.