Ježiš uzdravuje z depresie:

Depresie sú jednou z najhorších epidémií modernej doby, ktoré ničia ľudskú dušu, život človeka, a nezriedka končia smrťou. Cieľom tejto knihy je jednoduchým, prístupným spôsobom objasniť podstatu tohto problému ,ktorý nie je výsostne medicínskou záležitosťou, odhaliť jeho pravé duchovné korene a poukázať na najdokonalejšiu možnosť uzdravenia ľudskej duše, uzdravenie jej Stvoriteľom.

 

Ako liečiť depresiu a úzkosť?

 
Z lekárskeho hľadiska:
 
 
Terapia úzkosti a depresie:
 
Čo je depresia a ako zvíťaziť nad depkou?
 
 
Depresia sa dá liečiť...
 
 
O depresii bližšie...
 
 
Úzkosť, ako sa dá liečiť...
 
 
 
 
 
 
Liečba Pánom Ježišom...
a príp. aj v kombinácii so správnymi životným štýlom, s odbornými radami lekárov, doporučujem najúčinnejšiu liečbu na svete, liečbu Ježišom, pretože pre Boha nie je nič nemožné... Začnime preto žiť s Bohom:katolik5.webnode.sk/zacnime-skutocne-zit-/
 
1. Čo robiť ak je nám zle?
 
2. Uzdravenie Ježišom:
 
a) Uzdravovanie
 
b) Oslobodenie od Zlého ducha
 
 
 
3) Modlitby na uzdravenie:
a) význam modlitby a ako sa modliť:
b) modlitby (modlite sa s pokorou, sústredene a úprimne ku Bohu):
 
- Modlitba keď mi je ťažko
 
- Modlitba za oslobodenie
 
- Modlitba za vnútorné uzdravenie
 
- Modlitba za uzdravenie duše
 
- Modlitba ku Panne Márii - mimoriadne účinné modlitby sú najmä: Ruženec, alebo Korunka milosrdenstva!!!
 
- Modlitba za uzdravenie tela:
 
- Ďalšie modlitby dobrovoľne zvolené:
 
 
4. Zbavte sa závislostí!!!
 
 
Doporučujem pri liečbe Ježišom plniť tieto zásady-----
- dobrovoľné a úprimné rozhodnutie otvoriť svoje "srdce", teda dušu, vnútro Ježišovi a to,že mu plne dôverujeme a podriaďujeme sa mu
- viesť denne (pokiaľ možno nepretržite) stály vnútorný rozhovor s Bohom, s Pánom Ježišom (aj vlastnými slovami), začať chválami, potom ďakovaním za dary z minulosti, príp. úľavu, zlepšenie, či dokonca úplne uzdravovanie a napokon prosbami - aké máme ťažkosti, čo nás trápi, že toto utrpenie chceme obetovať Bohu na spásu našej duše a pod.
- pokiaľ možno denne si prečítať niečo zo Sv.Písma (ide o Božie Slovo) a má duchovne mimoriadne priaznivé účinky
- pokiaľ možno čo najviac navštevovať svätú omšu (tam môžme prijať Božie milosti, dary a uzdravovania, najmä pokiaľ prijímame čo najčastejšie eucharistiu, t.j. sväté prijímanie), taktiež sv. spoveď, aby sme si "očisťovali" svoju dušu
- viesť život s Bohom, to podľa učenia Pána Ježiša,  snažiť sa dodržiavať Božie prikázania (Boh určuje a nie my, ako máme správne žiť a ako sa to páči Bohu), ale najmä tak, by sa z nás stávali postupne, aj keď pomaly, čoraz lepší ľudia, vyžarujúci lásku, pokoj a dobro pre ostatných okolo...
- za každé zlepšenie ďakovať Bohu a aj keď sa nám zdá, že problémy ustúpili, neochabovať v našom úsilí a viere, v novom štýle života,ktorý sa stáva krajším.... (Veľmi dôležité je vytrvať vo viere a obrátení sa ku Bohu...aj po úplnom vyliečení a ústupe problémov).
 
Je veľmi účinné (aj na základe prisľúbenia samotného Pána Ježiša), pokiaľ možno modliť sa nielen samostatne, ale aj v spoločnosti, napr. v rodine, v kostole, na pobožnostiach a pod., alebo možno požiadať aj na tejto stránke o modlitbu, či samostatnú radu...
Pán Ježiš uzdravuje dušu i telo, lebo On je Pravda i Cesta i Život...
 

 

 

Kontakt na exorcistu v SR i ČR: