Litánie k Duchu Svätému

 

Litánie k Duchu Svätému

(Schválené cirkevnou autoritou v Lorite.)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

 1. Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka.

             BUĎ ZVELEBENÝ! (za každou prosbou)

 1. D. Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej.
 2. D. Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho.
 3. D. Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať.
 4. D. Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha.
 5. D. Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky.
 6. D. Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo.
 7. D. Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť.
 8. D. Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše.
 9. D. Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo.
 10. D. Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti.
 11. D. Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia.
 12. D. Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas.
 13. D. Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy.
 14. D. Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam.
 15. D. Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam.
 16. D. Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas.
 17. D. Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným.
 18. D. Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvať v dobrom.
 19. D. Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi.
 20. D. Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať.
 21. D. Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky.
 22. D. Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby.
 23. D. Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti.
 24. D. Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým.
 25. D. Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla.
 26. D. Svätý, ktorý poznáš moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí.
 27. D. Svätý, s Tvojou Božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný služobník. Amen.

 

 

Ranná modlitba

Večný Otče, obetujem Ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj deň a v spojení s utrpením Tvojho milovaného Syna Pána Ježiša Krista, z moci lásky, skrze ruky Panny Márie na Tvoju česť a slávu, aby Ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali a za spásu duší sa vytrvale a úprimne modlili. Amen.

 

 

 

Prisľúbenie Boha Otca, tým ktorí sa aspoň 3x týždenne budú modliť tieto litánie:

 1. Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
 2. Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
 3. Pridám Ti anjela, aby Ťa vnuknutím chránil od nástrah hriechu.
 4. Vytrváš na ceste čnosti.
 5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.
 6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
 7. Upevním v Tebe vieru, nádej a lásku.
 8. Vytrhnem Ťa z hmotnej biedy.
 9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti a vzájomnej láske.
 10. Kto chce pomôcť svojim blížnym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.

Prisľúbenie Ducha Svätého:

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému má účasť na jeho modlitbách. Nech povie Duchu Svätému na aký účel chce obetovať zásluhy, ak si ich nechce nechať pre seba.Viac tu: https://spolukbohu.webnode.sk/modlitby/litanie-k-duchu-svatemu/