Filmy o Ježišovi a apoštoloch (Nový zákon):

 
 
 
 

 

Film Ježíš Nazaretský (cz-sk dabing)

-považovaný za najúspešnejší film s touto náboženskou
predlohou o živote Ježiša 

www.youtube.com/watch?v=ltAdzV0CYoo cz dabing

www.youtube.com/watch?v=ZsXoEdf9o4o sk dabing

 

 

Film Ježíš (cz dabing) - 1979:

 
 

 

Umučenie Krista ( v réžii Mel Gibsona)

-podľa vplyvných mediálnych osobností ide o "kontroverzný"film, 
ktorý mal v niektorých krajinách aj problém s uvedením do kín
a ako jeden z mála, nie je verejne vystavený ani na youtube. Príčinou
zdá sa je jeho označenie ako film údajne s prvkami antisemitizmu (nevynechavá
ako iné filmy o Ježišovi známe citácie z Nového Zákona, týkajúce sa
odsúdenia Ježiša verejnosťou......Niektorí účastníci filmovania mali za 
jeho realizáciu aj problémy...
 
kristusjezis.cz/film-umuceni-krista/  celý film s titulkami
 
www.youtube.com/watch?v=NtMTM2JHj0Y o natáčaní filmu a následky z neho pre iných
 
 
 - podľa najnovších správ Mel Gibson pripravuje pokračovanie
o vzkriesení Ježiša
 
 
 
 
 

Film Ježíš podle Lukášova evangelia (cz dabing) -  :

 
 

 

Príbeh Ježiša (sk dabing)- :

 
 
 
 
 

Evanjelium podľa Matúša (sk dabing) - :

 
 

www.youtube.com/watch?v=TP-mFw2Sfs4

 
 

Evanjelium podľa Jána (sk dabing):

 
 
 

Film Ježiš (cz dabing):

 
 

 

 

Film Svätý Peter časť II. (cz dabing):

 
 

Film Pavel z Tarsu I., II. (cz dabing):

www.youtube.com/watch?v=DR3wc_QJRVE

 

 

 

 

II. Starý Zákon - Biblické príbehy (cz.dabing):

 

Abraham 1-2

www.youtube.com/watch?v=nuu7N3fh1xE

 

Mojžiš:

www.youtube.com/watch?v=KqMP9HGJFxg

 

David 1-2:

www.youtube.com/watch?v=oVK5QBoOLTw

www.youtube.com/watch?v=CguKUo40L6E

 

Šalamún 1-2:

www.youtube.com/watch?v=eANquGUVP84

www.youtube.com/watch?v=Cf1_xDqLrI8

 

Josef l., II.:

www.youtube.com/watch?v=N-1h6SIRWb8

www.youtube.com/watch?v=iB0q7mGTv7M

 

Samson a Dalila  1-2:

www.youtube.com/watch?v=iqwq2jmkI48

www.youtube.com/watch?v=kzfThnA5tb8

 

Jeremiáš:

www.youtube.com/watch?v=JH9zTWNqaGw

 

Apokalypsa:

www.youtube.com/watch?v=R4kR5S00hns

 

 

 

 

III. Životy svätých:

 
 
Sv. Augustín1.(cz dabing - ukážka):
 
Sv.Augistín 2 (cz dabing-ukážka):
 
 
 
Sv. Filip Neri (sk.-ukážky)
 
 
Páter Pio  I.- II. (celý film):
 
 
sv. Faustina:
 
 
sv. Terézia (dokument):
 
 
Sv. Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): časti 1-4:
 
 
Sv. Ján XXXIII. (1-2 diel):
 
 
Don Bosco (1-2):
 
 
 

IV. Ďalšie filmy s náboženskou tématikou:

 

Dýka a kríž:

www.youtube.com/watch?v=n984DEmXxeA&index=15&list=PL56633BE3A320D848

 

Čo sa deje po smrti - dokument:

www.youtube.com/watch?v=nkPKCE6NQLQ

 

Peklo skutočne existuje - dokument:

www.youtube.com/watch?v=DwY4qr_ySwY

 

Boh zázrakov-dokument  (titulky):

www.youtube.com/watch?v=BE371f5nxtk&list=PL56633BE3A320D848

 

 

 

V. Zvukové spracovanie Biblie - Nového zákona (sk dabing):

 
Evanjelium podľa Matúša:
 
Evanjelium podľa Marka:
 
Evanjelium podľa Lukáša:
 
Evanjelium podľa Jána:
 
 
 
Skutky Apoštolov:
 
 
Prvý list Petrov:
 
List Rimanom:
 
 
 
List Efezanom:
 
 
 
Prvý list Korinťanom:
 
Druhý list Korinťanom:

 

 
 
List Hebrejom:
 
 
List Galaťanom:
 
 
List Jakubov:
 
 
 
Prvý list Tesaloničanom:
 
 
 
 
Prvý list Timotejovi:
 
Druhý list Timotejovi:
 

 

 
 
Zdroj:
youtube.com
magnificat.sk
 
 
na stránke sa ešte pracuje.....