Modlitba k Matke ustavičnej pomoci

 

Modlitba I.
Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbohého hriešnika, ktorý kľačí pri tvojich nohách, v teba dúfam, tebe dôverujem. Všetci ťa nazývajú útočiskom hriešnikov, buď teda aj mojím útočiskom. Pre svoju lásku k Ježišovi ujmi sa ma a podaj mi svoju pomocnú ruku. Ďakujem milosrdnému Bohu, že mi dal túto dôveru v teba. Upadal som do hriechov, lebo som sa k tebe neutiekal. Teraz však viem, že s tvojou pomocou zvíťazím, keď ťa budem prosiť o pomoc. Bojím sa však, že ťa zabudnem vzývať, keď na mňa zaútočí nepriateľ, a tak stratím svoju dušu. Preto daj mi už teraz milosť, aby som sa k tebe utiekal s prosbou: Matka ustavičnej pomoci, ujmi sa ma a nedaj, aby som znova urazil svojho Boha.

Modlitba II.
Ó, Matka ustavičnej pomoci, dovoľ, aby som tvoje mocné meno neustále vzýval, lebo v ňom nájdem bezpečnú ochranu v živote i spasenie v hodine smrti. Nech tvoje meno je odteraz dychom môjho života! Príď mi bez meškania na pomoc, kedykoľvek budem k tebe volať, lebo v nijakom pokušení, v nijakej úzkosti, nikdy a nikde nezabudnem vzývať tvoje najsladšie meno. Ale neuspokojím sa len s tým, že budem tvoje meno vyslovovať len ústami. Chcem ho vzývať s vierou a láskou. Nech vrúcna láska k tebe ma stále núti často k tebe volať: Ó, Matka ustavičnej pomoci, prihováraj sa za mňa!

Modlitba III.
Matka moja, ty si rozdávateľkou všetkých milostí, ktoré Boh udeľuje biednym hriešnikom. Boh ťa preto učinil takou mocnou, bohatou a dobrotivou, aby si nám v našich potrebách ustavične pomáhala. Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, čo sa k tebe utiekajú. Príď aj mne na pomoc! Do tvojich rúk vkladám  svoju nesmrteľnú dušu a svoju pevnú nádej na večnú blaženosť. Vezmi ma pod svoju ochranu. Ak ty ma budeš chrániť, ničoho sa nebudem báť; ani svojich hriechov, lebo ty mi vyprosíš odpustenie; ani zlého ducha, lebo ty si silnejšia  než celé peklo; ani svojho prísneho a spravodlivého Sudcu, Ježiša Krista, lebo ty si jeho milovaná Matka a zmieriš ho jedinou svojou modlitbou. Len jedného sa bojím: že v čase pokušenia zabudnem sa k tebe utiekať, a tak biedne zahyniem. Matka moja, vypros mi odpustenie hriechov, lásku k Ježišovi Kristovi, zotrvanie v dobrom až do konca a milosť, aby som sa vždy utiekal k tebe, láskavá Matka ustavičnej pomoci.