Pokiaľ by chcel niekto ( napr. kresťan-laik)  aplikovať Oslobodenie od Zlého nie na sebe, ale na inej osobe, toto môže byť podľa niektorých skúsených liečiteľov riskantné a nedoporučuje sa to (najmä viesť priamu reč so Zlým, Satanom, rozkazovať mu aby vyšiel z nejakej inej osoby a pod., pretože zlý duch môže zaútočiť proti nemu, ublížiť mu...), pri takejto modlitbe za oslobodenie je nevyhnutné sa pomodliť tzv. ´Modlitbu za ochranu. Napríklad týmto spôsobom:

" Zvolávam na seba a na všetkých prítomných krv Božieho Baránka, ktorá sníma hriechy sveta, aby nás očistila od každého hriechu a ochránila pred všetkým zlom".

 
 
 
 
 
 
Webstránka na ďalšie dôležité modlitby veriaceho kresťana: