Modlitba - požehnanie domu(bytu)

 
 
 

V mene Otca, Syna i Ducha Svätého Amen

Pokoj tomuto bytu a všetkým čo v ňom bývajú.

I s Duchom Svätým.

 

 

MODLITBA POŽEHNANIA

 

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Otec - matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním

 

 

Otec - matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:

 

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
 

 

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Zdravas Mária... Pod tvoju ochranu sa utiekame...

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás. V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

 

zdroj a celá motlitba: domaniza.fara.sk/wp-content/uploads/Pozehnanie-domu.pdf