Modlitba a požehnanie pre svoje dieťa

 

Žehnajúca  Modlitba rodiča za svoje dieťa(svoje deti):

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje dieťa/deti.........(meno-mená)

a požehnaj ho.

Prosím Ťa, zahrň ho svojim milosrdenstvom a láskou.

Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy.

Prikry ho svojou krvou a chráň jeho myseľ, srdce i vzťahy.

Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia jeho srdca.

Osloboď ho od všetkých vplyvov Zlého.

Ochraňuj ho na cestách, Pane Ježišu.

V Tvojom mene mu žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých

Myšlienok, slov a skutkov.

Žehnám mu lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby

A k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom.

Chráň ho v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu

A nemravnosťou.

Požehnaj ho šťastím duše a všetkým potrebným pre život.

Žehnám ho v Tvojom Mene, aby bolo zdravé duchovne, duševne i telesne,

Aby prišlo do neba s celou našou rodinou.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri ňom a že ho žehnáš.

Požehnaj i mňa, aby som sa ku nemu správal s tvojou trpezlivosťou,

Múdrosťou a láskou  Amen.

 

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane,

Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote-

Nie podľa našej predstavy, ale podľa tvojej múdrosti a lásky, vedúcej ku spáse ich duše.

Amen.

 

 

 

 

Požehnanie dieťaťa svojim rodičom (napr. idúce na cestu, či na dôležitú životnú prekážku, alebo napr. aj počas spánku dieťaťa):

 

............(meno) žehnám Ťa obzvláštnym materinským požehnaním Panny Márie, v mene Otca, Syna i Ducha svätého amen.