Citáty slávnych o viere a Bohu:

 

 

„Veriaci zostávajú verní viere, aj keď zmenia boha.“ —  Gabriel Laub

 

„Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.“ —  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936

 

 

„Dá sa veriť na boha s takými veriacimi?“ —  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 – 1998

 

 

 

„Neveriaci veriť musí najviac.“ —  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662


„Som veriaci? Iba Boh to vie.“ —  Stanisław Jerzy Lec poľský spisovateľ 1909 - 1966


 

„Z týchto bonmotov vyplýva, že každý, kto verí v evolúciu, je veriaci. Pretože veriť v nič, ktoré všetko stvorilo a determinovalo život, na to treba veľmi silnú vieru.“ —  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

 

„Narodíme sa ako veriaci. Človek plodí rôzne viery tak, ako strom rodí jablká.“ —  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

 

„Boh zosiela svoj dážď na všetkých, ale veriaci sa pred ním niekedy schovávajú do kostola.“ —  Pavel Kosorin český humorista 1964

 

„Smrť je pre veriaceho kresťana klesanie do rúk živého Boha.“ —  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984

 

 

 

„Niet jediného veriaceho človeka, ktorého by občas nezachvátili pochybnosti o Božej existencii. A tieto pochybnosti neškodia, ale naopak, privádzajú k vyššiemu chápaniu Boha.“ —  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovateľ 1828 - 1910

 

„Ateisti urážajú Boha, neverou, že človek bol stvorený k jeho podobe. Veriaci ho urážajú tým, že v to veria.“ —  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

„Viera v Boha môže byť v stručnosti definovaná ako nelogická dôvera v zjavenie pravdepodobného.“ —  Henry Louis Mencken americký novinár a spisovateľ 1880 - 1956

 

„To, že ľudia prestali veriť v boha, neznamená, že už neveria ničomu. Naopak, veria všetkému.“ —  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

 

„Boh, to je vlastne viera samotná.“ —  Alain francúzsky filozof 1868 - 1951

 

„Viera - to je jasno, ktoré prichádza od Boha.“ —  Ján XXIII. 261. pápež katolíckej cirkvi 1881 - 1963

 

„Pred Bohom nie je nikto veľký. Chceme sa cítiť malí, pretože sme malí. Keď sa takými necítime, viera je nemožná. Kto chodí so zdvihnutým nosom, ten neskladá dôveru v Boha.“ —  Ján Pavol I. 263. pápež katolíckej cirkvi 1912 - 1978

 

 

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“ —  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

 

 

„Pravým ateistom môže byť iba bývalí veriaci.“ —  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998
 

 

„V láske a v politike zostávame verní, keď inak nemôžeme.“ —  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

 

 

„Sex je náboženstvo pre neveriacich.“ —  Walter Benjamin nemecký literárny kritik, filozof a sociálny kritik 1892 - 1940

 

„Tí neotrasiteľne "veriaci|", veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha... V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné.“ —  Alfred Delp nemecký jezuitský kňaz a filozof nemeckého odporu 1907 - 1945

 

 

„Babylon je príbeh o večnom pokušení človeka vyhlásiť Boha za svojho dlžníka. Hriech Babylončanov nie je hriechom ateistov, ale zbožných aj veriacich, tých, ktorí poznajú Boha, no nepreukazujú mu chválu a vďaku, aká mu náleží.“ —  Raniero Cantalamessa kazateľ v pápežskej domácnosti od roku 1980 1934

 

 

„Kto sa bojí Boha, nemá strach. Príhovor veriacim na námestí sv. Petra v Ríme“ —  Benedikt XVI. 265. pápež katolíckej cirkvi 1927 22. jún 2008

 

„Keď žena miluje, zostáva mužovi verná aj vtedy, keď ho nenávidí a podvádza.“ —  George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

 

„Obdivujem človeka, ktorý zostáva verný svojmu svedomiu, bez ohľadu na to, k čomu ho inšpiruje.“ —  Luis Buñuel filmový režisér 1900 - 1983

 

„Jedinou láskou, ktorej človek vždy zostáva verný, je sebeláska.“ —  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

 

„Keď som chodil unavený z továrne do továrne, nepokladal som to za kliatbu. Keď ma uväznili, ani to som nepokladal za kliatbu. Nehovoril som si síce, že je to Božia vôľa. Stačilo mi, keď som si mohol povedať, že je to Božie dopustenie, teda niečo, o čom Boh vie. A dúfal som proti ľudskej nádeji nádejou, ktorá vyplýva z viery.“ —  Ján Chryzostom Korec slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ 1924 - 2015

 

„Život bez viery v Boha stráca istotu a silu.“ —  Tomáš Garrigue Masaryk prvý československý prezident 1850 - 1937

 

„Nešťastie je žiť bez Boha a spreneveriť sa viere otcov.“ —  Ivo Andrič románopisec, rozprávač 1892 - 1975

 

„Nič neničí telo natoľko ako starosti a každý, kto má aspoň trochu viery v Boha, by sa mal hanbiť za to, že si s niečím robí starosti.“ —  John Galsworthy anglický románopisec a dramatik 1867 - 1933

„Keďže Boh chce spasiť všetkých ľudí, musí pre všetkých existovať cesta, ktorá ich privedie k viere na dosiahnutie spásy.“ —  Anselm Osb Grün nemecký benediktínsky páter a autor 1945


 

 

„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“ —  Johann Heinrich Pestalozzi švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

 

 

„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“ —  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274
 

 

 

„Bez viery v Boha by to bolo tak, ako bývať v dome bez strechy alebo čítať bez svetla.“ —  Carlo Carretto taliansky katolícky spisovateľ 1910 - 1988

 

„Vieru ateistov, že Boh nejestvuje, sprevádzajú také isté pochybnosti ako našu vieru. Kto by chcel utiecť pred neistotou vo viere, zažil by rovnakú neistotu v ateizme.“ —  Benedikt XVI. 265. pápež katolíckej cirkvi 1927

 

„Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.“ —  Fjodor Michajlovič Dostojevskij ruský spisovateľ 19. storočia 1821 - 1881

 

„Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.“ —  Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

 

„Medzi tým, kto sa opíja láskou a kto alkoholom, je jediný rozdiel. Alkoholik zostáva verný svojej značke.“ —  Ladislav Muška 1928

 

„Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy.“ —  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovateľ 1828 - 1910

 

„Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra: v tom spočíva pravá a večná mladosť ducha! Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života.“ —  Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/297029-gabriel-laub-veriaci-zostavaju-verni-viere-aj-ked-zmenia-boha/