Modlitby za oslobodenie od zlého ducha, diabla....

 
 

Modlitba za oslobodenie od Zlého.

V mene Ježiša Krista, mocou Jeho vzácnej Krvi, mocou Jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom a mocou Jeho Vzácnej Krvi, zriekam sa všetkých síl zlého, ktoré mi chcú uškodiť a odmietam ich. Pane Ježišu, rozkáž satanovi a jeho zlým duchom, aby sa Tebe podriadili a nikdy sa viac ku mne nevracali. Prosím Ťa Panie Ježišu, rozdrv svojimi nohami zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti. Vyznávam: Som dieťa Nebeského Otca. Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaným k zmŕtvychvstaniu.

Bol(a) som vykúpený(á) Vzácnou Kristovou Krvou, aby som oslavoval(a) Boha svojím telom. Preto nemá satana právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nda mojim domom. Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi.

Nebeský Otče, prosím Ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov a príbuzných. Odovzdávam ich všetkých Ukrižovanému Ježišovi. Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili a mi ublížili. Nech nás Vzácna Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.