Satanizmus

 

Z wikipédie sa dozvedáme túto definíciu:

Satanizmus je všeobecný výraz, ktorý sa používa na označenie náboženstva alebo filozofického hnutia venovaného údajne uctievaniu Satana alebo jeho vtelení, resp. niektorých jeho atribútov.

Tento pojem však zahrnuje rôznorodé duchovné a náboženské prúdy, ktoré medzi sebou nemusia mať žiaden súvis. Ich spoločným znakom je, že centrom ich symbolizmu je postava Satana.

 
 
 
 
Video:
 
Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa z Anglicka, čo prežilo zajatie satanistov
(upozornenie: len pre starších ako 18 rokov a pre silnejšie povahy!!!)
 
 
Články:
 
Satanizmu podľahnú intelektuáli, umelci aj psychopati:
 
 
Satanizmus - veľmi nebezpečná cesta:
 
 
Satanizmus- fenomén čiernej revolty:
 
 
 
 
Satanizmus a mládež:
 
 
Ako démon organizuje svoju "cirkev":
 
 
Obete čiernej mágie:
 
 
Satanizmus-revolta voči Bohu:
 
 
Josef Veselý-satanizmus:
 
 
Satanizmus na Slovensku zažíva boom:
 
 
Exorcisti o svojich skúsenostiach:
 
 
 
 
 
Teológia k satanizmu a k exorcizmu

Slúžila som v Kristovej službe veľmi veľa ľuďom a mne ich zázrakom posielal Boh do cesty určitú dobu a dlhú dobu, niekoľko rokov a potom prestal posielať a ukázal mi hromadnú službu. V čase, keď som v službe slúžila osobne a v menšom chceli najprv počuť svedectvo o otvorených nebesiach, skupinka ľudí a potom nám posielali satanistov a my sme im vysvetľovali biblickosť, neriedenie Biblie hocičím, kríž Kristov, jeho smrť za naše hriechy a krv Kristovu a jej moc a oni s nami chodili aj na biblickú školu a po cirkviach rôznych.

Čiže ja nie som satanistka a nevyvolávam démonov a nikdy som sa takému niečomu nevenovala a z protestantov nepoznám nikoho, kto by vyvolával démonov. V podstate odporúčam bežné stránky o exorcizme, teológii, katechizme a v podstate každý káže o tomto to isté. Nebudem písať, čo je bežná teológia na iných stránkach, hľadajte ich.


Exorcizmus 
je opakom satanizmu, je to zbraň proti diablovi a pomazanie voči nemu. Ja som opak satanistu, ja som exorcistka. Je to vyháňanie démonov v mene Pána Ježiša Krista, prípadne zázrakmi mocou Sv. Ducha, vyliatim Sv. Ducha a podobne. Exorcizmus sa vyskytuje v každom náboženstve napr. v islame (Allah), židovstve (Jahve), Ježiš je Allah aj Jahve, prípadne aj v mene Otca i Syna i Ducha Svätého...

Snáď ešte: démoni sa podľa Biblie vedia meniť na hmyz a nie každý hmyz je démon alebo každé zviera, preto je to o dare rozlíšenia spomínam ho v iných častiach (napr. Teológia k Mariánskym zjaveniam.) Satanizmus sa vraj opiera aj o Bibliu, ale nie je to nič spoločné s cirkvami, sú to nezmysly, riedenie a falošné výklady, úplne zriedené nezmyslami. Nie sú to riadne teologické a husté výklady a dobré ovocie, ale nezmysly. Čiže nie každý vie výklady a teológiu v poriadku a je to spoznateľné podľa ovocia a hustoty podstaty ospevovania Boha a hustoty vyznávania právd. 

K satanizmu a exorcizmu si pozrite biblicku konkordanciu, démoni, satanizmus. Bežné veci a príbehy, ktoré mne sa teraz menovať nechcú, konkordancia je na internete. Aj v apokryfách sú zaujímavé veci a v knihe Carlos Annacondia, Satane poslyš, alebo na exorcistických stránkach. Ale cez dary má človek vlastne diktované stále časť, že výhaňa diabla a časť je na orientovanie sa v iných veciach, ale časť cez dary je exorcizmus cez poriadne dary. Viem o tom dosť a myslím, že takto stačí.Falošní proroci. 

Strom poznať po ovocí.15Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. 16Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? 17Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. 19Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. 20A tak ich tedy po ich ovocí poznáte. 

Galaťanom 5:
19A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, 20modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, 21závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. 

Zjavenie Jána 21:
8Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. 

zdroj:pannamaria.weebly.com/teoloacutegia-k-satanizmu-a-k-exorcizmu.html