Rabín prorokoval druhý príchod Ježiša

 
zdroj:
 
 
 
 
 
V Izraeli zomrel vo veku 85 rokov bývalý premiér Ariel Šaron. Po ťažkej mŕtvici bol osem rokov v kóme.Izraelský expremiér Ariel Šaron na archívnej fotografii z roku 2005. 
 

Niekoľko mesiacov pred smrťou, jeden z najprominentnejších rabínov národa, Jicak Kaduri, zrejme napísal meno Mesiáš na malý list papiera a žiadal, aby bol až doteraz zapečatený. Keď list odpečatili, odhalil to, čo mnohí možno vedeli po stáročia: Jehošua, alebo Ješua je Mesiáš. S biblickým menom Ježiša rabín a kabalista opísal Mesiáša použijúc šesť slov a naznačujúc, že počiatočné písmená tvoria meno Mesiáš. V tajnom liste sa uvádzalo:

 Čo sa týka skratiek mena Mesiáš,

 On vyzdvihne ľudí a dokáže, že jeho slovo a zákon sú platné.  

Hebrejská veta (preložená vyššie hrubým písmom) so skrytým menom Mesiáš znie:

 Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim

 ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים

 Počiatočné písmená hebrejského mena Ježiš יהושוע , Jehošua a Ješua sú v podstate tým istým menom odvodeným od rovnakého hebrejského koreňa „spása“, ako sa dokumentuje v Zachariášovi 6,11 a Knihe Ezra 3,2. Ten istý kňaz píše v Knihe Ezdráša, „Ješua (ישוע) syn Jozadaka“, zatiaľ čo v Zachariášovi je to „Jehošua (יהושוע) syn Johozadaka.“ Kňaz pridáva svätú skratku Božieho mena ho (הו) do mena otca Jozadaka a mena Ješua. 

Keďže to bol najprominentnejší rabín Izraela, kto naznačil, že meno Mesiáša je Ješua, je pochopiteľné, prečo bolo jeho posledným želaním, aby sa čakalo rok po jeho smrti, kým sa odpečatí to, čo napísal.

Keď sa meno Jehošua objavilo v Kaduriho posolstve, ultra-ortodoxní židia jeho seminára Nahalat Jicak Ješiva v Jeruzaleme argumentovali, že ich majster nezanechal presné riešenie dekódovania mena Mesiáš.

kaduri3Toto odhalenie našlo iba sporé odozvy v izraelských médiách. Iba hebrejské webové stránky News First Class (Nfc) a kaduri.net spomenuli zápis o Mesiášovi a potvrdzovali, že je autentický. Hebrejský denník Ma’ariv napísal príbeh o liste, ale opísal ho ako plagiát.

Židovskí čitatelia reagovali na webových stránkach so zmiešanými pocitmi: „Takže to znamená, že rabín Kaduri bol kresťan?“ a „Kresťania tancujú a oslavujú,“ – tak zneli komentáre.

Israel Today hovoril o dvoch Kaduriho nasledovníkoch v Jeruzaleme, ktorí pripustili, že list bol autentický, ale mätúci aj pre jeho nasledovníkov. „Netušíme, ako sa rabín dostal k tomuto menu Mesiáša,“ povedal jeden z nich.  No iní úplne popierajú každú možnosť, že by list bol autentický.

V interview s novinami Israel Today, rabín Dávid Kaduri, 80, syn rabína Jicaka Kaduriho, poprel, že by jeho otec zanechal lístok s menom Ješua krátko pred smrťou. „Nie je to jeho písmo,“ povedal, keď mu ukázali kópiu listu. Na nočnom stretnutí v seminári Nahalat Jicak Ješiva v Jeruzaleme nám prezentovali knihy s Kaduriho rukopisom za uplynulých 80 rokov s pokusom dokázať, že posolstvo o Mesiášovi nebolo pravé. Keď sme povedali rabínovi Kadurimu, že webová stránka jeho otca (www.kaduri.net) spomínala posolstvo o Mesiášovi, bol šokovaný. „Ó nie! To je rúhanie. Ľudia by to mohli pochopiť tak, že môj otec poukazoval na neho [Mesiáša kresťanov].“ Dávid Kaduri však potvrdil, že v poslednom roku jeho otec hovoril a sníval výlučne len o Mesiášovi a jeho príchode:

Môj otec sa stretol s Mesiášom vo vízii a povedal nám, že príde skoro.

++++++++ďalšie články k tejto téme:

www.magnificat.sk/legendarny-rabin-yitzhak-kaduri-mesiasom-je-jezis/

www.milost.sk/news/clanok/rabin-kaduri-nasiel-pred-svojou-smrtou-mesiasa