Dokumenty katolíckej Cirkvi 

 
 
Biblia
Katechizmus katolíckej cirkvi
II.vatikánsky koncil
Encykliky
Apoštolské exhortácie
 
Nájdete na stránke:dkc.kbs.sk/
 
 
 
Dokumenty nájdete na stránke: www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia
 
 
 
Jednotlivé dokumenty:
 
Dokumenty pápežov (viď. nižšie podrobne)
 
Dokumenty vatikánskych úradov: 
 
II.vatikánsky koncil:
 
Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska:
 
Pastierske listy Konferencie biskupov Slovenska:
 
Dokumenty komisií a rád KBS:
 
Ekumenické dokumenty:
 
Ostatné dokumenty:
 
Príležitostné modlitby:
 
Zborníky z konferencií:
 
 
 
Dokumenty pápežov Rímsko-katolíckej cirkvi:
 
 
 
 
 
Svätý Otec  František:
 
 
 
 
 
 
Benedikt XVI.
 
 
 
Ján Pavol II.
 
 
 
Pavol VI.
 
 
 
Ján XXIII.
 
 
 
Pius XII.
 
 
Pius XI.
 
 
 
Pius X.
 
 
 
Lev XIII.
 
 
 
 
 
 

 

 
II. vatikánsky koncil - dokumenty:
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na stránke sa aktualizujú linky, ktoré nemožno otvoriť...........
 

Deklarácia o náboženskej slobode www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/dignitatis-humanae

 

PASTORÁLNA KONŠTITÚCIA O CIRKVI V SÚČASNOM SVETE www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes

 

Deklarácia o kresťanskej výchove www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gravissimum-educationis

 
 
 
 
Deklarácia o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/nostra-aetate