Biblia - Nový zákon:

www.fartore.sk/NovyZakon/index.html

 

Biblia - Starý aj Nový zákon:

www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

 

 

Katechizmus katolíckej cirkvi:

dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC

 

Video Sväté písmo:

 

 
 
 

Zvukové spracovanie Svätého písma ( v slovenskom jazyku): (Ak sa Vám bude lepšie počúvať ( a nie čítať ) Sväté písmo, ponúkame zvukové spracovanie Biblie- Nového zákona ( v slovenskom jazyku):

 

Evanjelium podľa Matúša:

www.youtube.com/watch?v=HrYYZ7bnuf4

 

Evanjelium podľa Marka:

www.youtube.com/watch?v=qC5-1kpxkGs

 

Evanjelium podľa Lukáša:

www.youtube.com/watch?v=4crYfl4p3p0

 

Evanjelium podľa Jána:

www.youtube.com/watch?v=sew0Xv1LljU

 

 

 

Skutky Apoštolov:

www.youtube.com/watch?v=7-2WJWtf2CM

 

Prvý list Petrov:

www.youtube.com/watch?v=1T2AutG6aZ4

 

List Rimanom:

www.youtube.com/watch?v=fc-9nzmQqbU

 

List Efezanom:

www.youtube.com/watch?v=hvU_cV9WZJk

 

 

Prvý list Korinťanom:

www.youtube.com/watch?v=lW7E0-Y-tQk

 

Druhý list Korinťanom:

www.youtube.com/watch?v=SbxqaBWYquY

 

 

List Hebrejom:

www.youtube.com/watch?v=aotP3jE_NyQ

 

List Galaťanom:

www.youtube.com/watch?v=zJFdohCdiCY

 

List Jakubov:

www.youtube.com/watch?v=H64v0OA3rGM

 

Prvý list Tesaloničanom:

www.youtube.com/watch?v=POAZ3iJ-nqg

 

 

Prvý list Timotejovi:

www.youtube.com/watch?v=T9-XiWxAlj8

 

Druhý list Timotejovi:

www.youtube.com/watch?v=eVvzmx7tHTU

 

 

Zdroj:youtube.com