Zoznam pápežov

Rímsko-katolícka cirkev, založená samotným Ježišom, ktorý sám stanovil inštitút svojho "zástupcu na Zemi"mala doposiaľ celkom 266 pápežov. Cirkev a jej založenie sa opiera o výrok zo Svätého písma, ktorý uvádza:

(časť XVI - Evanjelium sv. Matúša)´Petrovo vyznanie a jeho primát´ –

13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" 14 Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." 15 "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." 20 Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

 

Toto je kompletný zoznam rímskych pápežov.

1.    33/42 – 67 sv. Peter (Petrus)

2.    67 – 76/8 sv. Linus

3.    76/8 – 88/91 sv. Kletus (Anaklét)

4.    88/91 – 97/100 sv. Kliment I. (Klement I./Klemens Rímsky)

5.    97/100 – 105/9 sv. Evarist

6.    106/9 – 115/9 sv. Alexander I.

7.    115/9 – 125/7 sv. Sixtus I. (Xystus)

8.    125/7 – 136/9 sv. Telesfor

9.    136/9 – 140/2 sv. Hyginus

10. 140/2 – 155/7 sv. Pius I.

11. 155/7 – 166/8 sv. Anicet (Aniketos)

12. 166/8 – 174/7 sv. Soter

13. 175/7 – 189/92 sv. Eleutér (Eleutherius)

14. 189/92 – 199/202 sv. Viktor I.

15. 199/202 – 217/8 sv. Zeferinus (Zefyrin)

16. 217/8 – 222 sv. Kalixt I. (Calixotus), 217/8 – 235 sv. Hippolytos (protipápež)

17. 222 – 230 sv. Urban I.

18. 230 – 235 sv. Poncián

19. 235 – 236 sv. Anter (Anteros)

20. 236 – 250 sv. Fabián

21. 251 – 253 sv. Kornel (Kornelius), 251-? Novacián (Novatianus) (protipápež)

22. 253/254 sv. Lucius I.

23. 254 – 257 sv. Štefan I.

24. 257 – 258 sv. Sixtus II.

25. 259 – 268/9 sv. Dionýz

26. 269 – 274 sv. Félix I.

27. 275 – 283 sv. Eutychián (Eutychius)

28. 283 – 296 sv. Kajus (Caius Dalmata)

29. 296 – 304 sv. Marcelín (Marcellinus)

30. 308 – 309/1 sv. Marcel I. (Marcelus)

31. 309/10 – 311 sv. Euzébius (Eusebius)

32. 311 – 313/4 sv. Melchiades (Miltiades)

33. 314 – 335 sv. Silvester I.

34. 336 sv. Markus (Marek)

35. 337 – 352 sv. Július I.

36. 352 – 366 sv. Libérius, 355 – 358/65 Félix II. (protipápež)

37. 366 – 384 sv. Damazus I., 366 – 367 Ursinus (protipápež)

38. 384 – 399 sv. Siricius

39. 399 – 401 sv. Anastazius I.

40. 401/2 – 417 sv. Inocent I. (Innocentius)

41. 417 – 418 sv. Zosimus

42. 418 – 422 sv. Bonifác I. (Bonifacius), 418 – 419 Eulalius (protipápež)

43. 422 – 432 sv. Celestín I. (Celestinus)

44. 432 – 440 sv. Sixtus III.

45. 440 – 461 sv. Lev I. Veľký (Leo I.)

46. 461 – 468 sv. Hilarius

47. 468 – 483 sv. Simplicius

48. 483 – 492 sv. Félix III.

49. 492 – 496 sv. Geláz I. (Gelasius)

50. 496 – 498 sv. Anastázius II.

51. 498 – 514 sv. Symachus, 498 – 501 Vavrinec (Laurentius) (protipápež)

52. 514 – 523 sv. Hormizdas

53. 523 – 525 sv. Ján I.

54. 526 – 530 sv. Félix IV.

55. 530 – 532 Bonifác II., 530 Dioscorus (protipápež)

56. 533 – 535 Ján II.

57. 535 – 536 sv. Agapet I. (Agapitus)

58. 536 – 537 sv. Silverius

59. 537 – 555 Vigilius

60. 556 – 561 Pegalius I.

61. 561 – 574 Ján III.

62. 575 – 579 Benedikt I.

63. 579 – 590 Pelagius II.

64. 590 – 604 sv. Gregor I. Veľký

65. 604 – 606 Sabinián

66. 607 Bonifác III.

67. 608 – 615 sv. Bonifác IV.

68. 615 – 618 sv. Deusdedit (Adeodat I.)

69. 619 – 625 Bonifác V.

70. 625 – 638 Honorius I.

71. 640 Severín (pápež)

72. 640 – 642 Ján IV.

73. 642 – 649 Teodor I.

74. 649 – 653 sv. Martin I.

75. 654 – 657 sv. Eugen I. (Eugenius)

76. 657 – 672 sv. Vitalian

77. 672 – 676 Adeodat II.

78. 676 – 678 Donus

79. 678 – 681 sv. Agato

80. 682 – 684 sv. Lev II. (Leo)

81. 684 – 685 sv. Benedikt II.

82. 685 – 686 Ján V.

83. 686 – 687 Konon (Conon), 687 Teodor (protipápež), 687 Paschál (Paschalis) (protipápež)

84. 687 – 701 sv. Sergius I.

85. 701 – 705 Ján VI.

86. 705 – 707 Ján VII.

87. 708 Sisin (Sisinnius)

88. 708 – 715 Konštantín I.

89. 715 – 731 sv. Gregor II.

90. 731 – 741 sv. Gregor III.

91. 741 – 752 sv. Zachariáš

92. 752 Štefan II. (zomrel krátko po zvolení)

93. 752 – 757 Štefan III.

94. 757 – 767 sv. Pavol I., 767 Konštantín II. (protipápež), 768 Filip (protipápež)

95. 768 – 772 Štefan III.

96. 772 – 795 Hadrián I.

97. 795 – 816 sv. Lev III. (Leo)

98. 816 – 817 Štefan IV.

99. 817 – 824 sv. Paschál I. (Paschalis)

100.              824 – 827 Eugen II. (Eugenius)

101.              827 Valentín

102.              827 – 844 Gregor IV., 844 Ján (protipápež)

103.              844 – 847 Sergius II.

104.              847 – 855 sv. Lev IV. (Leo), 855 Anastázius (protipápež)

105.              855 – 858 Benedikt III.

106.              858 – 867 sv. Mikuláš I. Veľký

107.              867 – 872 Hadrián II.

108.              872 – 882 Ján VIII.

109.              882 – 884 Marinus I. (nesprávne označovaný ako Martin II.)

110.              884 – 885 sv. Hadrián III.

111.              885 – 891 Štefan V.

112.              891 – 896 Formozus

113.              896 Bonifác VI.

114.              896 – 897 Štefan VI.

115.              897 Roman

116.              897 – 898 Teodor II.

117.              898 – 900 Ján IX.

118.              900 – 903 Benedikt IV.

119.              903 Lev V. (Leo), 903 – 904 Christoforus (protipápež)

120.              904 – 911 Sergius III.

121.              911 – 913 Anastazius III.

122.              913 – 914 Lando

123.              914 – 928 Ján X.

124.              928 Lev VI. (Leo)

125.              929 – 931 Štefan VII.

126.              931 – 935 Ján XI.

127.              936 – 939 Lev VII. (Leo)

128.              939 – 942 Štefan VIII.

129.              942 – 946 Marinus II. (nesprávne označovaný ako Martin III.)

130.              946 – 955 Agapet II. (Agapitus)

131.              955 – 964 Ján XII., 963 – 965 Lev VIII.(Leo) (protipápež), 964 – 965 Benedikt V. (protipápež)

132.              965 – 972 Ján XIII.

133.              972 – 974 Benedikt VI., 974 Bonifác VII. (protipápež)

134.              974 – 983 Benedikt VII.

135.              983 – 984 Ján XIV.

136.              984 – 985 Bonifác VIII.

137.              985 – 996 Ján XV.

138.              996 – 999 Gregor V., 997 – 998 Ján XVI. (protipápež)

139.              999 – 1003 Silvester II.

140.              1003 Ján XVII.

141.              1003 – 1009 Ján XVIII.

142.              1009 – 1012 Sergius IV.

143.              1012 – 1024 Benedikt VIII.

144.              1024 – 1032 Ján XIX.

145.              1032 – 1044 Benedikt IX.

146.              1045 Silvester III. (považovaný aj za protipápeža)

147.              1045 Benedikt IX. (2.raz)

148.              1045 – 1046 Gregor VI.

149.              1046 – 1047 Klement II.

150.              1047 – 1048 Benedikt IX. (3. raz)

151.              1048 Damazus II.

152.              1049 – 1054 Lev IX. (Leo)

153.              1055 – 1057 Viktor II.

154.              1057 – 1058 Štefan IX., 1058 – 1059 Benedikt X. (protipápež)

155.              1059 – 1061 Mikuláš II.

156.              1061 – 1073 Alexander II., 1061 – 1072 Honorius II. (protipápež)

157.              1073 – 1085 sv. Gregor VII., 1080 – 1084 Klement III. (protipápež)

158.              1086 – 1087 Viktor III.

159.              1088 – 1099 Urban II.

160.              1099 – 1118 Paschál II. (Paschalis), 1100 – 1102 Theodorich (protipápež), 1102 Albert (protipápež), 1105 – 1111 Silvester IV. (protipápež)

161.              1118 – 1119 Gelasius II., 1118 – 1121 Gregor VIII. (protipápež)

162.              1119 – 1124 Kalixt II.

163.              1124 – 1130 Honorius II., 1124 Celestín (II.) (protipápež)

164.              1130 – 1143 Inocent II. (Innocenc), 1130 – 1138 Anaklét (II.) (protipápež), 1138 Viktor IV. (protipápež)

165.              1143 – 1144 Celestín II.

166.              1144 – 1145 Lucius II.

167.              1145 – 1153 Eugen III.

168.              1153 – 1154 Anastázius IV.

169.              1154 – 1159 Hadrián IV.

170.              1159 – 1181 Alexander III., 1159 – 1164 Viktor IV. (protipápež), 1164 – 1168 Paschál III. (Paschalis) (protipápež), 1168 – 1178 Kalixt III. (Calixtus) (protipápež), 1171 – 1180Inocent III. (Innocenc) (protipápež)

171.              1181 – 1185 Lucius III.

172.              1185 – 1187 Urban III.

173.              1187 Gregor VIII.

174.              1187 – 1191 Klement III.

175.              1191 – 1198 Celestín III.

176.              1198 – 1216 Inocent III. (Innocenc)

177.              1216 – 1227 Honorius III.

178.              1227 – 1241 Gregor IX.

179.              1241 Celestín IV.

·         1241 – 1243 – (žiaden pápež)

180.              1243 – 1254 Inocent IV. (Innocenc)

181.              1254 – 1261 Alexander IV.

182.              1261 – 1264 Urban IV.

183.              1265 – 1268 Klement IV.

184.              1271 – 1276 Gregor X.

185.              1276 Inocent V. (Innocenc)

186.              1276 Hadrián V.

187.              1276 – 1277 Ján XXI.

188.              1277 – 1280 Mikuláš III.

189.              1281 – 1285 Martin IV.

190.              1285 – 1287 Honorius IV.

191.              1288 – 1292 Mikuláš IV.

·         1292 – 1294 – (žiaden pápež)

192.              1294 sv. Celestín V.

193.              1294 – 1303 Bonifác VIII.

194.              1303 – 1304 Benedikt XI.

195.              1305 – 1314 Klement V.

·         Pápeži mali sídlo v Avignone (1309 – 1377):

·         1314 – 1316 – (žiaden pápež)

196.              1316 – 1334 Ján XXII., 1328 – 1330 Mikuláš V. (protipápež v Ríme)

197.              1334 – 1342 Benedikt XII.

198.              1342 – 1352 Klement VI.

199.              1352 – 1362 Inocent VI. (Innocenc)

200.              1362 – 1370 Urban V.

201.              1370 – 1378 Gregor XI. (od roku 1377 v Ríme)

·         Cirkevná schizma (pápeži v Ríme, protipápeži v Avignone):

202.              1378 – 1389 Urban VI., 1378 – 1394 Klement VII. (protipápež)

203.              1389 – 1404 Bonifác IX., 1394 – 1424 Benedikt XIII. (protipápež, 1409 zosadený Alexandrom)

204.              1404 – 1406 Inocent VII. (Innocenc), 1409 – 1410 Alexander V. (protipápež)

205.              1406 – 1415 Gregor XII. (1409 zosadený Alexandrom), 1410 – 1415 Ján XXIII. (protipápež)

·         1415 – 1417 – (žiaden pápež)

·         Pápeži natrvalo v Ríme (od roku 1417):

206.              1417 – 1432 Martin V., 1423 – 1429 Klement VIII. (protipápež), 1425 – 1430 Benedikt XIV (protipápež)

207.              1431 – 1447 Eugen IV. (Eugenius), 1439 – 1449 Félix V. (protipápež)

208.              1447 – 1455 Mikuláš V.

209.              1455 – 1458 Kalixt III. (Calixtus)

210.              1458 – 1464 Pius II.

211.              1464 – 1471 Pavol II.

212.              1471 – 1484 Sixtus IV.

213.              1484 – 1492 Inocent VIII. (Innocenc)

214.              1492 – 1503 Alexander VI.

215.              1503 Pius III.

216.              1503 – 1513 Július II.

217.              1513 – 1521 Lev X. (Leo)

218.              1522 – 1523 Hadrián VI.

219.              1523 – 1534 Klement VII.

220.              1534 – 1549 Pavol III.

221.              1550 – 1555 Július III.

222.              1555 Marcel II. (Marcelus)

223.              1555 – 1559 Pavol IV.

224.              1559 – 1565 Pius IV.

225.              1566 – 1572 sv. Pius V.

226.              1572 – 1585 Gregor XIII.

227.              1585 – 1590 Sixtus V.

228.              1590 Urban VII.

229.              1590 – 1591 Gregor XIV.

230.              1591 Inocent IX. (Innocenc)

231.              1592 – 1605 Klement VIII.

232.              1605 Lev XI. (Leo)

233.              1605 – 1621 Pavol V.

234.              1621 – 1623 Gregor XV.

235.              1623 – 1644 Urban VIII.

236.              1644 – 1655 Inocent X. (Innocenc)

237.              1655 – 1667 Alexander VII.

238.              1667 – 1669 Klement IX.

239.              1670 – 1676 Klement X.

240.              1676 – 1689 Inocent XI. (Innocenc)

241.              1689 – 1691 Alexander VIII.

242.              1691 – 1700 Inocent XII. (Innocenc)

243.              1700 – 1721 Klement XI.

244.              1721 – 1724 Inocent XIII. (Innocenc)

245.              1724 – 1730 Benedikt XIII.

246.              1730 – 1740 Klement XII.

247.              1740 – 1758 Benedikt XIV.

248.              1758 – 1769 Klement XIII.

249.              1769 – 1774 Klement XIV.

250.              1775 – 1799 Pius VI.

251.              1800 – 1823 Pius VII.

·         (1809 – 1814 Napoleon zrušil pápežský štát)

252.              1823 – 1829 Lev XII. (Leo)

253.              1829 – 1830 Pius VIII.

254.              1831 – 1846 Gregor XVI.

255.              1846 – 1878 bl. Pius IX.

256.              1878 – 1903 Lev XIII. (Leo)

257.              1903 – 1914 sv. Pius X.

258.              1914 – 1922 Benedikt XV.

259.              1922 – 1939 Pius XI.

260.              1939 – 1958 Pius XII.

261.              1958 – 1963 bl. Ján XXIII.

262.              1963 – 1978 Pavol VI.

263.              1978 Ján Pavol I.

264.              1978 – 2005 bl. Ján Pavol II.

265.              2005 – 2013 Benedikt XVI.

266.              2013 –  František

 

Zdroj: prevzaté, link: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_p%C3%A1pe%C5%BEov