Ako tajné spoločnosti bojujú proti Rímsko-katolíckej cirkvi:

 

 

Úryvok z knihy Piersa Comptona „The Broken Cross“

Kniha „The Broken Cross“ (Zlomený/nalomený kríž) francúzskeho katolického kňaza Piersa Comptona (1901-1986) je na západe považovaná za jeden z najdôležitejších zdrojov (ak nie ten úplne najdôležitejší) poukazujúcich na to, ako sa v 50. rokoch 20. storočia podarilo tajným spoločnostiam nebadane preniknúť do štruktúr Rímskokatolíckej Cirkvi.

Tento konkrétny úrivok je z 9. podkapitoly 1. kapitoly a hovorí o tom, prečo tajné spoločnosti tak veľmi nenávidia Katolícku Cirkev a ako proti nej bojovali. Celú knihu je možné si v anglickom jazyku prečítať na tejto stránke:https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/brokencross/brokencross.htm#contents

Rastúci chaos a náhrada tradičných hodnôt novým poriadkom, ktorý bol  nastolený po 1. svetovej vojne, sa javili ako vhodná príležitosť pre tých, ktorí nikdy neprestali vnímať Rímskokatolícku Cirkev ako svojho úhlavného nepriateľa. V roku 1936 sa v Paríži uskutočnilo stretnutie predstaviteľov tajných spoločností, a hoci účasť bola striktne limitovaná len pre „tých čo vedia“, anglickým a francúzskym pozorovateľom bola účasť na schôdzi pripustená. Ich správy z mítingu sa objavili v časopise „Catholic Gazette“ vo februári 1936, a o pár týždňov neskôr aj v „Le Revéil du Peuple“, parížskom týždenníku … Toto je jemne skrátená anglická verzia článku:

„Tak dlho ako vo svete existujú morálne zásady sociálneho poriadku, a pokiaľ všetka viera, patriotizmus a dôstojnosť nie sú vykorenené, naša vláda nad svetom nemôže prísť. Už sa nám podarilo splniť časť nášho cieľa, no napriek tomu nemožno tvrdiť, že je všetka práca už hotová. Ešte máme pred sebou dlhú cestu, než sa nám podarí zničiť nášho najväčšieho nepriateľa – Rímsku Cirkev.

Neustále musíme mať na pamäti, že Katolícka Cirkev je jediná inštitúcia, ktorá vždy stála a vždy aj bude stáť – pokým ju nezničíme – v ceste našim plánom. Katolícka Cirkev so svojou metodickou prácou, osvetovou činnosťou a morálnym učením bude vždy svoje deti udržiavať v takom stave mysle, že nikdy nebudú akceptovať našu svetovládu. To je ten hlavný dôvod, prečo sa neustále snažíme nachádzať spôsoby, ako Cirkvou čo najviac zatriasť v jej základoch. Rozšírili sme už ducha revolty a falošného liberalizmu medzi národmi sveta aby sme ich vytrhli z ich viery, aby sa hanbili za ňu, aby prestali poslúchať prikázania svojej Cirkvi.

Mnohých sme presvedčili, aby sa pýšili byť ateistami, a čo je ešte lepšie, primäli sme ich byť hrdých na to, že sú z opice! Dávame im nové náuky, úplne nemožné realizácie, ako komunizmus, anarchizmus a socializmus, ktoré teraz slúžia našim plánom. A oni ich príjmajú s najväčším entuziazmom, bez toho, že by si vôbec uvedomili, že tieto teórie sú od nás, že  nám tieto teórie poskytujú tie najlepšie nástroje, ktoré obratne využívame proti týmto ľuďom.

Očierňujeme Katolícku Cirkev, ohovárame ju, prifarbujeme jej dejiny a úspešne diskreditujeme aj jej najvznešenejšie aktivity. Spojili sme jej najväčších nepriateľov a primäli sme ich k tomu, aby slúžili našim záujmom. Dnes sme svedkami, na našu veľkú radosť, mnohých vzbúr proti Cirkvi v mnohých krajinách. Podarilo sa nám obrátiť duchovenstvo v objekt nenávisti a posmechu. Presvedčili sme masy, aby katolícke zvyklosti a obrady považovali za niečo dávno prežité a za stratu času. Založili sme množstvo tajných združení, ktoré sú v našich rukách, a ktoré vykonávajú naše príkazy.

Takto ďaleko sme postúpili v našom boji proti Cirkvi zvonku. Ale to nestačí. Dovoľte mi vysvetliť, ako naďalej podkopávame ruinu, čo ostala z Katolíckej Cirkvi, ako prenikáme do jej najhlbších základov, ako sme primäli niektorých duchovných, aby sa stali pioniermi našej veci:

1. Vďaka zhubnému vplyvu našej filozofie sa nám darí udržiavať trhlinu v Cirkvi. Dovoľte mi vysvetliť, ako to funguje. Primäli sme niektoré z našich detí, aby vstúpili do Cirkvi s predom určeným zámerom, aby pracovali na rozpade Cirkvi zvnútra, napríklad pôsobením škandálov.

2. Sme nesmierne vďační protestantom za ich loyalitu voči našej veci, hoci väčšina z nich, v úprimnosti ku svojej viere, si túto skutočnosť neuvedomuje. Sme im vďační za ich nesmiernu pomoc, ktorú nám poskytujú, v našom boji proti pevnosti Kresťanskej civilizácie, a v našich prípravách na prevzatie moci nad celým svetom.

3. Tak ďaleko sme zašli, že sa nám podarilo zhodiť väčšinu trónov Európy. Zvyšok príde na rad v blízkej budúcnosti. Rusko sa nám už klania, Francúzsko je pod našim jarmom. Anglicko, úplne závislé od našich financií, máme rovnako v našej moci; a v protestantizme je naša najväčšia nádej v zničenie Rímskej Cirkvi. Španielsko a Mexiko sú len hračky v našich rukách. A mnoho iných krajín, zahrňujúcich aj Spojené Štáty Americké, už padlo pred našimi intrigami.

4. Ale Katolícka Cirkev je stále nažive. Musíme ju zničiť bez najmenšieho zľutovania. Väčšina novín je v našich rukách. Nechajte nás aj naďalej robiť našu prácu. Nechajte nás aj naďalej rozširovať ducha revolúcie do myšlienok ľudí.

5. Musia sa zriecť patriotizmu, lásky ku svojej krajine. Musia začať považovať náboženstvo za výmysel, poslušnosť Cirkvi za niečo degradujúce, tak, že sa stanú laxnými k apelom Cirkvi a slepými voči jej varovaniam pred nami. Nesmieme dovoliť, aby sa kresťania znovuzjednotili pod patronátom Katolíckej Cirkvi, alebo aby sa neveriaci stali veriacimi, pretože v takom prípade bude naša plánovaná dominancia nad svetom nerealizovateľná.“

Zdroj: https://matejgavlak.blog.sme.sk/c/370746/ako-tajne-spolocnosti-bojuju-proti-rimskokatolickej-cirkvi.html