Modlitba pápeža Leva XIII.

 

Svätý Michal, archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
A iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete. Amen.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami (trikrát).