Modlitba k Ježišovi Kristovi I.

 

Ježišu, môj vykupiteľ a osloboditeľ, klaniam sa ti ako tí, ktorých si počas svojho života stretol, poľutoval a oslobodil z krutej moci diabla. Premáha ma tvoje milosrdenstvo a tvoja dobrota, ale zároveň uznávam tvoju silu a moc nad satanom a jeho spoločníkmi. Ty si pohrozil zlým duchom a oni vyšli zo svojich obetí. A svojim synom si vrátil zrak, sluch, reč, ale nadovšetko radosť a milosť.
Môj Ježišu, aj mňa sužuje pekelný nepriateľ a bráni mi v každodennom raste a práci a ruší môj nočný odpočinok. Veľmi silno cítim jeho prítomnosť, najmä keď sa denne snažím žiť dobrým a bezhriešnym životom.
Verím v teba, drahý Ježišu.
Ty si živý Boží Syn, splodený Otcom a zjednotený s Duchom Svätým. Aby si ma vyslobodil z otroctva hriechu a diabla, neváhal si zostúpiť medzi nás, opustiť svoj nebeský príbytok a stať sa človekom ako my. Prijal si krehké ľudské telo a hlásal si medzi nami blahozvesť slobody. Aby si nám prejavil svoju lásku, prijal si Otcov plán, vystúpil si na Kalváriu a v krutých mukách si za nás zomrel. Vylial si za nás svoju krv a priniesol si nám víťazstvo nad diablom.
Klaniam sa ti, môj Ježišu,a ďakujem ti v mojom mene, v mene Cirkvi a celého ľudstva, že si nám znova dal možnosť piť čistú vodu z tvojich prameňov spásy.
Skrze tvoju krv, vyliatu za nás, osloboď ma od všetkých útokov diabla. Buď so mnou, keď ma pokúša telo a svet.
Chráň ma na ceste k tebe, chráň moje zdravie, moju rodinu, môj domov a moju prácu.
Daj, aby som stále, v každej chvíli dňa cítil tvoju prítomnosť.
  Otče náš…
Od klamných úkladov diabla,
  osloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a každej zlej túžby,
 osloboď nás, Pane.
Od pekelného trestu,
osloboď nás, Pane.

            Modlime sa.

Milosrdný a verný Bože, ty ustavične voláš tých, ktorí sa od teba vzdialili, aby sa obrátili a žili, krvou svojho Syna ich znova uzdravuješ z diabolských klamstiev. Obdar nás vôňou svojej milosti, aby sme sa obnovili tvojím Duchom Svätým a opätovali tvoju večnú a nekonečnú lásku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
 
 

Modlitba k Ježišovi Kristovi II.

 
 

Ježišu, môj osloboditeľ,
môj Pán a môj Boh,
môj Pán a moje všetko,
ty si nás svojou obeťou na kríži vykúpil
a zvíťazil si nad satanom.
Osloboď ma od jeho zákernej prítomnosti
a od všetkých jeho hrozieb.
O to ťa prosím skrze tvoje meno,
o to ťa prosím skrze tvoju krv vyliatu za nás,
o to ťa prosím skrze kríž, na ktorom si za nás obetoval svoj život,
o to ťa prosím na príhovor nepoškvrnenej a bolestnej
Panny Márie, ktorá stála pod krížom.
Nech ma krv a voda,
ktoré vyšli z tvojho prebodnutého boku na kríži,
očistia, posvätia, obmyjú a oslobodia.
Uzdrav ma, Pane.
Osloboď ma, Pane.

Pomôž mi, Pane. Amen.