Modlitba oslobodenia od prekliatia (z minulosti):

 
Pane Ježišu, ďakujem Ti za každé požehnanie a všetko dob­ré, čo som zdedil po svojich predkoch. Prosím Ťa, aby si ich prikryl svojou Krvou. V Tvojom mene prepúšťam všetkých zosnulých príbuzných, na ktorých som bol citovo naviazaný a odovzdávam ich do Tvojich milosrdných rúk.
Odpúšťam generáciám predo mnou všetko zlé, čo som po nich zdedil. V ich mene Ťa odprosujem za všetky hriechy, ktorých sa dopustili a v ich mene Ťa prosím:
„Pane Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi. Dôveru­jeme Ti a vyznávame, Ježišu, Ty si našim Pánom a Spasiteľom!”
Prosím Ťa, Ježišu, prikry ich svojou Krvou, ktorú si vylial za všetky naše hriechy, nech ma Tvoja svätá Krv chráni pred akým­koľvek zlým vplyvom zo stany mojich predkov. V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa zriekam každého prekliatia a pretínam každé puto zla z ich strany. V Tvojom mene im žehnám, aby sa zmierili s Tebou a dosiahli tak večnú spásu v Tvojom kráľovstve. V tejto radostnej nádeji im v Duchu Svätom hovorím: “Ježiš vás miluje a ja spolu s ním.”
Amen

 

 

Modlitba za oslobodenie od prekliatia ( v súčasnosti ): 

(teda napr. ak niekto nás alebo iného prekľaje)

 

V mene Ježiša Krista, viažem a lámem všetky tieto vyrieknuté slová, ktoré boli vyslovené.... (ak vieme tak povieme kým).      V Ježišovom mene ich vyhlasujem za neplatné a posielam ich pod Tvoj kríž na Golgotu, aby sa podriadili Tebe a nemali vplyv na mňa, alebo moju rodinu, či mojich blízkych.
                                                                                                                                                                              Amen