Rímska kúria

 

RÍMSKA KÚRIA

 

Rímska kúria je komplexom inštitúcií, ktoré pomáhajú Svätému otcovi pri spravovaní Cirkvi. Skladá sa zo Štátneho sekretariátu (ten je rozdelený na sekciu pre všeobecné záležitosti a sekciu pre vzťahy so štátmi), Kongregácií, Pápežských rád, Tribunálov, Úradov, Orgánov Rímskej kúrie, Pápežských komisií, Pápežských výborov a kardinálskych komisií, Inštitúcií spojených zo Svätou stolicou, Úradu práce Apoštolskej stolice, Administrácií a Pápežských delegácií.