Apoštolská nunciátúra:

 
 
apoštolským nunciom na Slovensku bol arcibiskup 
Mons. Mario Giordana
Pápež Benedikt XVI.  14. marca 2008 menoval Jeho Excelenciu Mons. Maria Giordanu, titulárneho arcibiskupa minorského, za apoštolského nuncia na Slovensku.Arcibiskup Mario Giordana sa narodil 16. januára 1942 v Barge (Cuneo - Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1967. Získal doktorát z kánonického práva. V roku 1976 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Najprv pôsobil na Apoštolskej nunciatúre v Indonézii a potom na Štátnom sekretariáte. Následne bol preložený na Apoštolskú nunciatúru vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rakúsku a Taliansku. Za apoštolského nucia na Haiti bol menovaný 27. apríla 2004 a biskupskú vysviacku prijal 29. mája 2004. Hovorí francúzsky, anglicky a španielsky.