Náš tip:

 
 
1. Kniha autorov Emiliano Rardif-José H.Prado Flores - Ježiš žije (publikácia vydavateľstva Lúč, rok 1992-ISBN 80-7114-050-3)
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.Kniha autora Msgre de Ségur - A peklo predsa jestvuje...(publikácia vyd. Slovo ISBN 80-85291-19-3)

 

 

 

 

 

 

3.Kniha autorky Ellen Gould Whiteovej - Cesta ku Kristovi (vydavatel Advent-Orion s.r.o. ISBN 80-88960-37-1)

 

 

 

 

 

 

 

4.Kniha autora Martin W.Pable - Duša muža (vydavateľstvo Dobrá kniha ISBN 80-7141-383-6)

 

 

 

 

 

 

 

5. Kniha sv. Alfonz Mária De´Liguori - Vo svetle večnosti, Príprava na smrť (Vydavateľstvo Misionár ISBN 80.88724-25-2)

 

 

 

 

 

 

6. Elias Vella - Zlých duchov vyháňajte (Zo skúsenosti exorcistu) - združenie Jas ISBN 80-88795-43-5

 

 

 

 

 

 

 

7. Autor knihy John-R-W-Stott - Kristúv Kříž (Vydavateľstvo Porta libri 2003, ISBN 80-89067-10-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Sväté Písmo Starého i Nového zákona (Spolok sv.Vojtecha Trnava 2011, ISBN 978-80-7-7162874-3)

 

 

 

 

 

 

 

9.Matka Tereza - Poď buď Mojim svetlom (Vydavateľstvo Minor, ISBN 978-80-969796-3-9)

 

 

 

 

 

 

 

9.Kniha autora Elias Vella- Uzdrav ma, môj Pane ( ISBN978-80-970006-4-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Kniha autora Gabriele Amorth-Exorcisté a psychiatři (Karmelitánske nakladateství, Kostelní Vydří 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikácie o Ježišovi a iná náboženská literatúra:

Zdroj: Pozri bližšie: www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search&uQ=Je%9Ei%9A+Kristus

 

 

Jezis Kristus (Peter Seewald)              Ježiš a súčasnosť

 

Môžeš (s)poznať Bibliu                          Ježiš  

 

Zázraky Pána Ježiša                        Ježiš veľký neznámy

Mesiáš                         Každodenný život v Ježišovej dobe

 

Beránek                          Svätý Pavol

 

Ježiš Kristus - centrum viery                       Aj ja som Ho ukrižoval...

 

Moudrost Ježíše                    Viesť ako Ježiš   

 

Ježiš Nazaretský (Prológ - tretí diel)                     S Kristom po Via Dolorosa

 

Ježiš Nazaretský (Druhý diel)                      Kristus na Veľkú noc

 

Malá Biblia                       Vo viere žiť, vo viere oslavovať

 

Učeníctvo                       Ježiš Nazaretský

 

 

Ježiš - Skutočný príbeh jeho života I. - III. diel                      Ježiš - Syn človeka

 

 

Bližšie: pozri vydavateľstvá a média (linky na iné katolícke stránky)........