Antagonizmus kresťanstva minulosťou?:

 

Želajme si, aby všetky náboženstvá sveta vedeli spolupracovať, presadzovať dobré myšlienky i dobré skutky, zlepšenie morálnych kvalít človeka a boli proti násiliu, vojne, potlačovaniu práv a slobôd človeka.